Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ve İşten Çıkarma Yasağı Hakkında Bilgi Notu

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici 3. Madde eklenmek suretiyle çek ibrazı, kambiyo senetlerine ilişkin takipler ve kamu alacaklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi uyarınca düzenlenen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  • 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun’a Geçici 3. Madde eklenmek suretiyle getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
  • Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, söz konusu tarih aralığında ibraz edilemeyecek olup, 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.
  • 04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında ve bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılmaması, ihtiyati haciz kararı verilmemesi ve başlamış olan takiplerin ise durdurulması öngörülmektedir.
  • 12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ve 31.05.2021 tarihleri arasında ve bu tarihler dahil olmak üzere, icra ve iflas takibi başlatılamayacağı düzenlenmiştir.
  • İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeler bakımından ise, 30 Nisan 2021 tarihli ve 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen İşten Çıkarma Yasağı ve buna paralel olarak getirilen Ücretsiz İzin süreleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
İlginizi çekebilir

Yorum Yap

Email adresiniz gizli kalacaktır.