7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi Notu

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’un 15.maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Geçici 3. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi adına 30 Nisan 2021 tarihinde Mükerrer Resmi Gazete’de 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca;

  • Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında ve bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler açısından, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması durumunda çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında ve bu tarihler dahil olmak üzere isabet eden çekler açısından, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması durumunda ise 01/06/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 01/06/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.
İlginizi çekebilir

Yorum Yap

Email adresiniz gizli kalacaktır.