Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgilendirme

İşbu bilgilendirmemizde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/87 Sayılı Kararı doğrultusunda Sicile kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnalar ile Kurul’un 2018/88 sayılı kararı ışığında Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e / Sicil’e) kayıt yükümlülüğü çerçevesine başvuru süreleri hakkında bilgi verilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Veri Sorumluları Sicili” başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrası gereği,

“Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Kanunun geçici 1. maddesinin 2. Fıkrasına göre ise,

Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.”

Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2018/87 sayılı kararı ile noterler, dernek ve vakıflar, siyasi partiler, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali  müşavirlere ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmayan veri sorumluları bakımından ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2018/88 sayılı kararı ile veri sorumlularının Sicil’e başvuru ve Sicil ile ilgili diğer işlemlerde kullanacakları; internet üzerinden erişilebilen, Kişisel  Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan bilişim sistemi olan veri sicil bilgi sistemine (VERBİS’e) kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihlerini açıklamıştır.

Bu karara göre;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup, Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve  tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 olup, Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Sonuç olarak, hâlihazırda test aşamasında olan VERBİS’in 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle kullanıma açılacağı görülmektedir.

Kurulu’un kararına göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında VERBİS’e başvuru ve kayıt işlemlerini bitirmiş olmaları gerekmektedir. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olsa da ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ise 1 Ocak 2019 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunarak Sicil’e kayıt yaptırmak zorundadır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ise Kurul kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Authors

  • Şengün & Partners Attorney Partnership; was founded by Nedim Korhan Şengün, Attorney at Law, in 1990 in Istanbul. The law firm was named as Şengün & Şengün and Partners Law firm which was later registered as Şengün Attorney Partnership.

İlginizi çekebilir