4 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/8, K: 2018/85 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2015/4662 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/14758 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum Yap

Email adresiniz gizli kalacaktır.