17 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10482        154 kV Alaşehir Havza TM-(Kula TM-Alaşehir TM) Brş. N. Kadar Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10545        Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10546        Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/10547        Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar

2017/10549        Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2017/10550        Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

2017/10559        Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2017/10561        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10562        Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkında Karar

2017/10580        İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017/10581        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ankara İlinde Gülhane Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2017/10582        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sudan’ın Başkenti Hartum’da Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2017/10584        Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10585        Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/10607        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Merkez Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

2017/10609        Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar

2017/10630        Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—   Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   Rize İli Ardeşen İlçesi Düzköy Köyünün Aynı İlin Fındıklı İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2017/10543         Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/10544         Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—    Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/1)

—     Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ve 193 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlginizi çekebilir Yazarın diğer yazıları

Yorum Yap

Email adresiniz gizli kalacaktır.